USŁUGI ELEKTRYCZNE W POZNANIU

Zadzwoń do nas już dziś! Na pewno pomożemy.

Lokalizacja kabli i infrastruktury w ziemi – trasowanie przewodów

W obliczu stale rosnącej liczby podziemnych instalacji infrastrukturalnych, wyzwaniem staje się zarówno ich identyfikacja, jak i bezpieczne prowadzenie prac budowlanych czy naprawczych w ich otoczeniu. Znalezienie odpowiedniego miejsca do rozpoczęcia prac wymaga precyzji i dokładności w lokalizacji istniejących obiektów podziemnych, co staje się coraz bardziej kluczowym aspektem dla bezpieczeństwa publicznego i prywatnych inwestycji.

Lokalizacją Instalacji Podziemnych

Zagęszczenie infrastruktury podziemnej, takiej jak sieci kanalizacyjne, przewody telekomunikacyjne, czy linie energetyczne, sprawiają, że lokalizacja tych obiektów staje się coraz bardziej skomplikowana. Różnorodność materiałów, w jakich są wykonane, oraz różnice w głębokościach ich położenia dodatkowo utrudniają zadanie. W takiej sytuacji niezwykle istotne staje się posiadanie odpowiednich narzędzi i technologii do precyzyjnej lokalizacji kabli energetycznych, telekomunikacyjnych (w tym światłowodów w oplotach/ekranach, ) rur zarówno z metalowych jak i plastikowych ( przy pomocy przewodów nadawczych) .  Dzięki nowoczesnemu sprzętowi i doświadczeniu będziemy w stanie trasować:

  • przewody i kable energetyczne, sterownicze, teleinformatyczne i telekomunikacyjne,
  • podziemne elementy instalacji odgromowej, instalacje ochrony katodowej,
  • instalacje wodne i kanalizacyjne,
  • instalacje paliwowo-przesyłowe (gazociągi, rurociągi),
  • instalacje grzewcze i rury preizolowane.

lokalizacja kabli podziemnych

Bezpiecznym Wykonywaniu Prac

Lokalizacja podziemnych instalacji (energetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych i wodociągowych) staje się kluczowym elementem każdego projektu budowlanego lub naprawczego. Pozwala ona określić rzeczywiste położenie istniejących obiektów oraz uniknąć potencjalnych niebezpieczeństw związanych z ich przypadkowym uszkodzeniem podczas prac ziemnych. Poprzez precyzyjne określenie lokalizacji, można również zaplanować optymalną trasę dla nowych instalacji, minimalizując kolizje i konflikty z istniejącą infrastrukturą.

trasowanie kabli energetycznych

Innowacyjne Technologie Wspierające Lokalizację

Nasza firma posiada nowoczesny sprzęt firmy SONEL do wyszukiwania podziemnej infrastruktury. Dysponujemy także miernikami do pomiarów elektrycznych oraz reflektometrem do przewodów metalowych, który pomaga lokalizować awarie kabli elektrycznych.

 

Darmowa konsultacja telefoniczna: 601-331-477

Skontaktuj się z Twoim elektrykiem z VOLTROM.