USŁUGI ELEKTRYCZNE W POZNANIU

Zadzwoń do nas już dziś! Na pewno pomożemy.

Pomiary elektryczne

Firma elektryczna VOLTROM wykonuje, pomiary elektryczne sieci i urządzeń elektrycznych, na terenie całej Wielkopolski. Pomiary parametrów instalacji   elektrycznych  wynikają z potrzeby posiadania informacji  pozwalającej na ocenę techniczną w jakiej znajduje się sieć elektryczna odbiorcza. Zasadnicza część urządzeń znajduje się w skrzynkach rozdzielczych i tablicach bezpiecznikowych. Zebrane dane pozwalają osobie eksploatującej  instalacje elektryczne  na właściwą gospodarkę urządzeniami, prawidłowe prowadzenie polityki remontowej i  inwestycyjnej.

Wykonujemy pomiary elektryczne instalacji oraz maszyn elektrycznych 

Mierniki wielofunkcyjny

Budynek powinien posiadać wyniki z pomiarów elektrycznych międzyoperacyjnych wykonanych podczas inwestycji, pomiary elektryczne odbiorcze wykonane podczas przekazywania inwestycji do eksploatacji oraz pomiary elektryczne okresowe ( 5 – letnie ),  których przeprowadzenie wynika z przepisów  prawa budowlanego. Przyrządy pomiarowe powinny posiadać aktualne świadectwa wzorcowania w celu potwierdzenia zgodności parametrów zadeklarowanych przez producenta badanego przyrządu odniesione do wzorca państwowego.

Posiadamy aktualne świadectwa wzorcowania dla naszych przyrządów pomiarowych

Pomiary instalacji odgromowej

Innym zagadnieniem są sprawy zachowania bezpieczeństwa ludzi, budynków i sieci elektrycznej. Osoby zajmujące się bezpieczeństwem jak np. strażacy oraz przedstawiciele firm ubezpieczeniowych  wymagają, aby urządzenia i sieć elektryczna posiadała pomiary elektryczne ( 5 – letnie ) zgodne z wymaganiami ustawy prawa budowlanego oraz wymaganiami wynikającymi z przepisów energetycznych.  Firmy ubezpieczeniowe zwracają szczególną uwagę na instalacje odgromowe. Właściwy stan instalacji odgromowych  chroni urządzenie elektryczne ( szczególnie części elektroniczne ) przed wpływem wyładowań atmosferycznych. Prawidłowe, zgodne z przepisami,  użytkowanie   instalacji odgromowej zapewnia także bezpieczeństwo budynków i chroni życie osób przebywających w budynkach.

Posiadamy mierniki przeznaczone do pomiaru wszelkich instalacji odgromowych w tym także w obiektach podlegających ochronie odgromowej obostrzonej i specjalistycznej (stacje paliw i gazów, zakłady i magazyny branży chemicznej oraz drzewnej). Zajmujemy się także pomiarami uziemień slupów sieci elektroenergetycznej.

Szczegółowy cennik usług elektrycznych

Przeprowadzamy pomiary elektryczne okresowe ( w tym 5 – letnie ) i odbiorcze w zakresie:

Cęgi SONEL - pomiary elektryczne

 • pomiar rezystancji izolacji,
 • pomiar parametrów pętli zwarcia w obwodzie L-N, L-L (tzw. pomiar skuteczności zerowania)
 • pomiar parametrów pętli zwarcia w obwodzie L-PE, (tzw. pomiar skuteczności zerowania)
 • pomiar impedancji pętli zwarcia w obwodzie L-PE zabezpieczonym wyłącznikiem RCD (potocznie różnicówka),
 • pomiary rezystywności gruntu,
 • pomiar prądu zadziałania wyłącznika RCD (potocznie różnicówka),
 • pomiar czasu zadziałania wyłącznika RCD (potocznie różnicówka),
 • niskonapięciowy pomiar rezystancji: pomiar rezystancji przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych prądem 200 mA DC, sprawdzenie kolejności faz, sprawdzenie kierunku wirowania silnika , pomiar oświetlenia
 • pomiar i rejestracja: prądu, napięcia, mocy, cos fi, współczynnika PF,
 • pomiar rezystancji uziemień (instalacji odgromowej): metodą 3 punktową, metodą 4 punktową, metodą 3 punktową + cęgi, metodą 2 cęgową
 • kontrola stanu instalacji odgromowej,
 • oględziny w celu sprawdzenia stanu ochrony przed dotykiem bezpośrednim,

Darmowa konsultacja telefoniczna: 730-308-068

Skontaktuj się z Twoim elektrykiem z VOLTROM.