USŁUGI ELEKTRYCZNE W POZNANIU

Zadzwoń do nas już dziś! Na pewno pomożemy.

Przegląd i konserwacja transformatora przemysłowego o mocy 250 kVA

Transformatory eksploatowane w stacjach bez stałej obsługi wymagają okresowych przeglądów. Raz do roku należy wykonać przegląd transformatora bez wyłączenia napięcia, a co najmniej raz na 5 lat z wyłączaniem spod napięcia. Od naszego szwedzkiego klienta dostaliśmy za zadanie wykonanie przeglądu,  5 letniego, transformatora.

Tabliczka znamionowa transformatora 250 kVA

Transformator 250 kVA przed przeglądem

Przegląd ten obejmuje:

  1. sprawdzenie wielkości i równomierności obciążenia faz transformatora,
  2. sprawdzenie poziomu oleju w olejowskazie oraz szczelności transformatora,
  3. sprawdzenie stanu izolatorów przepustowych,
  4. sprawdzenie stanu połączeń szynowych i kablowych,
  5. sprawdzenie stanu uszczelek,
  6. sprawdzenie stanu uziemienia roboczego i ochronnego. 

Następnie należy przeprowadzić pracę konserwatorskie. W czasie prac konserwatorskie, raz na 10 lat należy wykonać pomiar rezystancji izolacji. Dodatkowo w przypadku wykrycia nieszczelności i niskiego poziomu oleju należy wykonać badanie jakości oleju.

Pomiary pozwoliły nam stwierdzić, iż obciążenie faz  transformatora nie wykazuje odstępstw od normy.

Olejowskaz wskazywał, że poziom oleju znajduje się w normie wymaganej przez producenta.  Dodatkowo, zarówno na transformatorze jak i pod nim, nie było śladów oleju. Transformator „nie pocił się” i był suchy.

SAMSUNG

Sprawdzenie stanu izolatorów nie wykazała uszkodzeń. Jedynym problemem był to, że izolatory były brudne co groził przepływem prądu po izolatorze i potencjalną możliwością uszkodzenia transformatora. Dlatego też wszystkie izolatory transformatora oraz wszystkie izolatory w pomieszczeniu gdzie znajduje się transformator zostały wyczyszczone.

izolatory transformatora po konserwacji

Następnie sprawdziliśmy połączania szynowe  i kablowe oraz wszystkie uszczelki. Nie znaleźliśmy żadnych uszkodzeń i pęknięć.

Na końcu wykonaliśmy pomiary uziemienia transformatora, który wykazał wartość zgodność z normą. Dodatkowo wykonaliśmy pomiar uziemienia odgromowego budynku. Okazało się, że wartości uziemienia odgromowego przekraczały normy. Prawdopodobnie wynikło to z korozji uziomów. Awaria uziomów będzie usunięta w najbliższym czasie.

Pomiar uziemienia transformatora 250 kVA

Transformator po przeglądzie i konserwacji

Oprócz pomieszczenie w którym znajduj się transformator i samego transformatora, wykonaliśmy też oględziny sterowni i rozdzielni 15KV.

Celka zasilania tranformatora

 

W rozdzielni oprócz przeglądu wykonaliśmy także konserwację celki zasilania transformatora. W celi sprawdziliśmy stan odłącznika z nożami uziemiającymi, wkładek bezpiecznikowych, przekładników prądowych oraz izolatorów wsporcze.

Wkładki bezpiecznikowe

Nie wykryliśmy żadnej usterek. Jedyne co trzeba było wymienić to przekładniki prądowe średniego napięcia (wymóg dostawcy energii w warunkach przyłączania), które były niezbędne do podłączenie stacjonarnych praso nożyc.

Jeśli więc szukacie specjalistów, którzy zajmą się przeglądem i konserwacją waszych transformatorów to zapraszamy  do kontaktu z firmą VOLTROM.