USŁUGI ELEKTRYCZNE W POZNANIU

Zadzwoń do nas już dziś! Na pewno pomożemy.

Pomiary natężenia oświetlenia

Światło jest bardzo ważne dla naszego samopoczucia i zdrowia. Ma ogromy wpływ na nastrój, emocje oraz umysł. Reguluje rytm około dobowy. Wpływa również na fizjologię. Norma „PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach” wskazuje, że zmienne warunki oświetlenia, rozkład luminacji, szerszy zakres temperatur barwnych mogą stymulować i poprawiać samopoczucie.Pomiar natężenia oświetlenia

Oświetlenie stanowisk pracy zaliczane jest do czynników uciążliwych w środowisku pracy. W związku z tym nie mają tu zastosowania postanowienia rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Pomiar natężenia oświetlenia nie jest jednym ze składników pomiarów elektrycznych, których przeprowadzenie wymagane jest przepisami Ustawy Prawo Budowlane podczas wykonywania badań okresowych budynków.

Protokoły z pomiarów natężenia oświetlenia może zażyczyć sobie Państwowa Inspekcja Pracy, Sanepid czy Państwowa Straż Pożarna.

Oświetlenie jest jednym z głównych czynników wpływającymi na komfort psychiczny, a co za tym idzie zachowanie i możliwości. Medycyna już dawno udowodniła, że przebywanie w miejscach o nienaturalnym dla człowieka oświetleniu ma wpływ na uczucie zmęczenia oraz powoduje powstanie wad wzroku, jak również wpływa na powstanie szeregu innych chorób, pozornie niezwiązanych z wpływem światła na organizm ludzki.

Możliwość negatywnego wpływu oświetlenia na człowieka jest szczególnie istotna w sensie bezpieczeństwa oraz wydajności pracy.

Instalacja elektryczna, prawidłowo zaprojektowana i założona, jest podstawą do wykonania oświetlenia, które parametrami będzie odpowiadać wymaganiom inwestora i spełniać normy w zakresie oświetlenia. Nie mniej ważnym zagadnieniem jest prawidłowe przeprowadzanie przeglądów, remontów i innych prac eksploatacyjnych, których zadaniem jest dbanie o stan urządzeń oświetleniowych . Prawidłowy, zgodny z przepisami , stan instalacji elektrycznej, skrzynek i tablic bezpiecznikowych oraz opraw oświetleniowych i źródeł światła gwarantuje, że wartość parametrów oświetlenia będzie zachowana przez dłuższy czas użytkowania.

Szczegółowy cennik usług elektrycznych

Instalacja oświetleniowa, ze względu na coraz powszechniej stosowaną elektronikę w układach oświetleniowych, powinna być chroniona zabezpieczeniami przepięciowymi, w celu zapobiegnięciu szkodliwym oddziaływaniom impulsów elektromagnetycznych powstających podczas wyładowań burzowych w instalacjach odgromowych.

Pomiary natężenia oświetlenia, oprócz pomiarów parametrów oświetlenia podstawowego, obejmują pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego .

Darmowa konsultacja telefoniczna: 730-308-068

Skontaktuj się z Twoim elektrykiem z VOLTROM.