USŁUGI ELEKTRYCZNE W POZNANIU

Zadzwoń do nas już dziś! Na pewno pomożemy.

Skrzynki i tablice bezpiecznikowe

Skrzynki i tablice bezpiecznikowe są elementami instalacji elektrycznej, którym poświęca się najmniej uwagi podczas projektowania i wykonania.  W czasie wykonywania instalacji  jak również jej użytkowania wykonuje się ją  zazwyczaj  w sposób oszczędnościowy. Brak miejsca na zabudowę dodatkowych urządzeń w skrzynkach i tablicach bezpiecznikowych powoduje brak przejrzystości podczas użytkowania instalacji co utrudnia dokonywanie właściwych, pod względem technicznym, zmian i przeróbek w instalacji elektrycznej  oraz wykonywanie  pomiarów elektrycznych.

Szczegółowy cennik usług elektrycznych

Miejsce podłączenia kabli zasilających w skrzynce lub tablice bezpiecznikowej  powinno posiadać wolną przestrzeń  na zainstalowanie zabezpieczeń przepięciowych, chroniących instalacje przed wpływem źle działającej instalacji odgromowej.

Przeprowadzanie pomiarów elektrycznych w zbyt  „zapchanych” tablicach rozdzielczych stwarza zagrożenia dla pracującego elektryka.

Skontaktuj się z Twoim elektrykiem z VOLTROM.