USŁUGI ELEKTRYCZNE W POZNANIU

Zadzwoń do nas już dziś! Na pewno pomożemy.

Przepisy

1. Prawo Budowlane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19940890414

2. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970540348

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

[ Dz.U.02.76.690, zm. Dz.U. 09.56.461]

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020750690

4. Więcej informacji o naszej firmie znajdziesz w:

http://katalog.mistrzu.com

Zapraszamy